Pamir Peaks

International Mountaineering Center

چرا کوهنوردی

کوهنوردی یک ورزش و تفریحی است که هدف آن صعود به قله های کوه است. ماهیت ورزشی کوهنوردی شامل غلبه بر موانع طبیعی ایجاد شده توسط طبیعت (ارتفاع، امداد، شرایط آب و هوایی)، در مسیر صعود است. در مسابقات ورزشی در کوهنوردی، هدف مسابقه، ارتفاع قله، پیچیدگی فنی مسیر عبور شده، ماهیت و میزان آن است.

Amy Johnson
Doug Martin

$2900

$2700

$1800